Privacybeleid

Voor niet-juristen in het kort:

Wij zijn blij met uw interesse in DatingExperts.be. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Digital Reviews GmbH (‘Digital Reviews’) die de DatingExperts.be exploiteert. Gebruik van onze internetsites is in beginsel altijd zonder enige vermelding van persoonsgegevens mogelijk, daar het bij ons om een vergelijkingsportal zonder aanmelding of nieuwsbrief gaat.

Om de populariteit van onze website te onderzoeken en te verbeteren, gebruiken wij echter cookies en webserver-logs. Hierdoor wordt uw IP-adres door ons gemarkeerd resp. voor een bepaalde tijd opgeslagen, wat ons bij de analyse van onze data helpt. Zo leren wij bijvoorbeeld in welke steden op welke tijden een bijzonder grote interesse voor onze vergelijkingsportal bestaat. Onze data analyseren we met behulp van Google Analytics, Mouseflow en Microsoft (BingAds).

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u de tracking heel eenvoudig met behulp van browser plug-ins, bijvoorbeeld Ghostery, voorkomen. Al opgeslagen cookies kunt u in uw browserinstellingen verwijderen.

1. Cookies

Wij wijzen u erop dat Digital Reviews cookies gebruikt (sessiecookies en tijdelijke/permanente cookies). Het gebruik van de website van Digital Reviews is ook zonder cookies mogelijk. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken op het apparaat van de gebruiker specifieke op de gebruiker betrokken informatie op te slaan, terwijl die de website van anwalt.de bezoekt. Cookies maken het in het bijzonder mogelijk gebruiksfrequentie en gebruikersaantal van de websites van Digital Reviews, te bepalen, verhoudingsgewijs het sitegebruik te analyseren, maar ook de veiligheid van de sites van Digital Reviews te verhogen en ons aanbod gebruikersvriendelijk vorm te geven. Met het accepteren van deze Gegevensbescherming Verklaring gaat u akkoord met cookies die Digital Reviews inzet en daarmee niet-tot-personen-herleidbare gebruiksdata verzamelt, opslaat en gebruikt. Bovendien stemt u ermee in dat deze cookie-gegevens tot na het einde van de browser-sessie worden opgeslagen en, bij een nieuw bezoek, weer opgeroepen worden kunnen. Deze instemming kunt u op ieder moment herroepen als u uw browser zo instelt dat hij die cookies weigert. U kunt ook het zetten van cookies van derden voorkomen als in u internetbrowser het accepteren van cookies van derden deactiveert.

2. Log-gegevens

Bij het landen op de sites van Digital Reviews worden toegangsgegevens in zogenaamde server-log files opgeslagen. Deze records bevatten datum en tijd van de aanroep, naam van de aangeroepen pagina’s, IP-adres, verwijzende URL, de overgebrachte gegevens evenals product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Bij een anonymisering worden de IP-adressen zodanig veranderd dat details over persoonlijke of zakelijke situatie niet meer of alleen met een verhoudingsgewijze grote inspanning aan tijd, kosten en arbeid tot een bepaalde of nader te bepalen natuurlijke persoon terug te herleiden zijn. Digital Reviews gebruikt deze gegevens om zich tegen cyberaanvallen te beschermen, om tijdelijk onmiddellijk opeenvolgende meervoudige evaluaties van dezelfde rechtstips door hetzelfde IP-adres te verhinderen en (ze worden?) geanonimiseerd voor statistische analyses. IP-adressen worden – eventuele bewaarplicht voorbehouden – na gebruik geanonimiseerd resp. verwijderd.

3. Contactmogelijkheden via de internetsite

De internetsite van Digital Reviews GmbH bevat op grond van wettelijke voorschriften gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming evenals een onmiddellijke communicatie met ons mogelijk maakt, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. In zo verre een betrokken persoon per e-mail of via het contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden door de betrokken persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Zulke op vrijwillige basis door de betrokken persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens worden voor het doel van verwerking of contact van de betrokken persoon opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokken persoon alleen op voor de duur die voor het bereiken van het bewaardoel nodig is of in zoverre dit door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming of een andere wetgever die wetten of voorschriften, die voor de verwerking verantwoordelijke gelden, vastgesteld is.

Vervalt het bewaardoel of loopt een van de door Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn, dan worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften afgeschermd of verwijderd.

5. Rechten van de betrokken persoon

 1. Recht op bevestiging
  Iedere betrokken persoon heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te vragen of er van de betrokken persoonsgegevens verwerkt worden. Als een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wil maken dan kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot een medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.
 2. Recht op informatie
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloze informatie over de van zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens op te vragen en een kopie van deze informatie te ontvangen. Als een betrokken persoon een beroep wil doen op dit informatierecht, dan kan die zich te allen tijde wenden tot een medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.
 3. Recht op correctie
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht de onverwijlde correctie van betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Als een betrokken persoon een beroep wil doen op het correctierecht, dan kan die zich te allen tijde wenden tot een medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.
 4. Recht op verwijdering (Het recht om vergeten te worden)
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht van de verantwoordelijke te eisen dat die de betreffende persoonsgegevens onverwijld verwijdert. De medewerker van Digital Reviews GmbH zal in speciale gevallen al het nodige doen.
 5. Recht op beperking van de verwerking
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht waar nodig een beperking van de verwerking van de verantwoordelijke te eisen.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht de betrokken persoonsgegevens welke door de betrokken persoon aan de verantwoordelijke beschikbaar gesteld is in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen. Voor de tegeldemaking van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokken persoon zich te allen tijde tot een medewerker van Digital Reviews GmbH wenden.
 7. Recht op bezwaar
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht op grond van het feit dat zich een bijzondere situatie voordoet te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een op deze voorschriften gestoelde profilering. Voor de uitoefening van het recht op bezwaar kan de betrokken persoon zich direct wenden tot elke medewerker van Digital Reviews GmbH of een andere medewerker.
 8. Geautomatiseerde beslissingen in speciale gevallen inclusief profilering
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – berustende beslissing onderworpen te worden die tegenover hen rechtsgevolgen heeft of hen op gelijke wijze aanzienlijk aantast. Als een betrokken persoon een beroep wil doen op rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, dan kan die zich te allen tijde wenden tot een medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.
 9. Recht op herroeping van toestemming inzake gegevensbescherming
  Elke betrokken persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt zijn heeft het door de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming verstrekte recht gegeven toestemming van de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Als een betrokken persoon een beroep wil doen op het herroepingsrecht, dan kan die zich te allen tijde wenden tot een medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.

6. Microsoft

Digital Reviews maakt gebruik van Bings Ads van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Voor dit doel wordt ook een cookie op het apparaat gezet als u via een Bing advertentie op Digital Reviews terechtkomt. Het cookie wordt voor 180 dagen opgeslagen en aansluitend verwijderd. Het dient de weergave van advertenties van het advertentienetwerk Bing Ads. Persoonsgegevens worden daarbij niet verzameld. De cookie-zetting kunt u door browserinstellingen resp. -uitbreidingen verhinderen en is geen onderdeel van de trackingsmethode. Verdere informatie over Microsofts gegevensbescherming kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

7. Webanalyse

Om ons aanbod te beschermen, te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij diverse technologieën. Door het gebruik van de websites van Digital Reviews gaat u akkoord met deze vorm van gegevensverwerking en het gebruik van de verzamelde gegevens voor de benoemde doeleinden.

8. Google

Digital Reviews gebruikt Google Analytics en Google Adwords Conversion-Tracking en Google Remarketing als dienstverlening van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Views, CA 94043, USA (‘Google‘)). Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze maken een analyse mogelijk van het gebruik van het aanbod op de websites van Digital Reviews door Google. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van de site anwalt.de (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. We wijzen erop dat Google Analytics zo geconfigureerd is dat IP-adressen (zgn. IP-maskering) alleen geanonimiseerd verzameld worden. Op grond van de anonymisering bekort Google IP-adressen uit lidstaten van de Europese Unie of afkomstig uit andere verdragsstaten betrokken bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, waardoor er geen conclusies over uw identiteit mogelijk zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van websites van Digital Reviews te evalueren, berichten voor Digital Reviews die daarop betrekking hebben op te stellen en ons andere daarop betrekking hebbende dienstverlening aan te bieden. Google Adwords Conversion-Tracking gebruikt cookies die voor circa 30 dagen op uw computer actief blijven. Als u in die tijdsperiode pagina’s van de websites van een van onze klanten bezoekt, zal Google en onze klant geïnformeerd worden dat u de door Google aangeleverde advertentie gezien heeft.

Google Remarketing maakt het ons mogelijk advertenties via het Google-advertentienetwerk te tonen of op andere internetsites te laten tonen die op de individuele behoeften en interesse van de internetgebruikers afgestemd zijn. Google Remarketing zet een cookie op het IT-systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn is hierboven al vermeld. Het zetten van cookies maakt het Google mogelijk een bezoeker van onze internetsite te herkennen als die daarna internetsites aanroept die ook lid zijn van het Google-advertentienetwerk. Met elke aanroep van een internetsite waarop de dienst van Google Remarketing geïntegreerd is, identificeert de internetbrowser de betrokken persoon automatisch bij Google. In het kader van deze technische methode, slaat Google informatie op over persoonsgegevens zoals het IP-adres of het surfgebruik van de gebruikers die Google onder andere voor tussenvoeging van interesse-relevante reclame gebruikt.

Google heeft zich onderworpen aan de gegevensbescherming van het ’Privacy Shield‘ Verdrag tussen de EU en de USA (https://www. privacyshield.gov/). U kunt alle informatie hierover nalezen op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

9. Mouseflow

Digital Reviews gebruikt op individuele websites de webanalyse tool Mouseflow (Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken) voor vaststelling van bewegingen en interacties op deze sites evenals voor opiniepolls. Daarbij worden geen gegevens vastgelegd die een conclusie over een bepaalde persoon toelaten. Met name IP-adressen worden geanonimiseerd. Digital Reviews gebruikt die gegevens om deze sites nog gebruikersvriendelijker te maken. Opslag van uw gegevens kunt u verhinderen als u Mouseflow via de volgende link https://mouseflow.com/opt-out/ deactiveert. Verdere informatie kunt vinden in de gegevensbeschermingsbepalingen van Mouseflow op https://mouseflow.com/privacy/.